Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Vad är DIO?

Driftinformation mellan operatörer, DIO, är ett system där driftinformation kan utbytas mellan aktörer inom området elektronisk kommunikation på ett standardiserat sätt. DIO syftar till att skapa en mer ekonomisk, säkrare och effektivare överföring av information om driftstörningar orsakade av akuta fel eller planerade avbrott.

Elavbrott

DIO är ett system som omfattar:

  • Standardiserade gränssnitt och meddelandeformat för överföring av information om driftstörningar
  • Tekniska stödsystem för överföring av meddelanden om driftstörningar

Genom att använda DIO när information skall utbytas kring driftsproblem kan anslutna organisationer effektivisera sin informationshantering, förbättra informationen ut till både kunder och leverantörer samt i en förlängning korta ner avbrottstider och spara pengar.

Ladda ner Faktablad DIO (pdf)


Läs mer