Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Support

Har du frågor eller funderingar om DIO? Kontakta i så fall DIO Support.

DIO Support:
Telefon: 0470-42 250
Mail: support.saabsecurity@saabgroup.com

Supportportal