Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Slutkundsappen

DIO-meddelande till slutkund.

Om man utelämnar geografisk information när man skickar ett DIO-meddelande till slutkund så kommer alla användare som prenumerera på information från aktuell operatör att få meddelandet oavsett om de angivit att de endast vill ha information som påverkar ett specifikt postnummer. För att begränsa spridningen så är det viktigt att alltid rita ett geografiskt område.

Yta _app _1

DIO-meddelande med geografiskinformation, detta meddelande kommer att skickas till alla DIO-appanvändare som prenumererar på information från ”Operatören” och har angivit ett postnummer som finns inom det ritade området.