Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Nyhetsarkiv

Här har vi samlat alla gamla nyheter.

 • Slutkundsappen

  DIO-meddelande till slutkund.

  Om man utelämnar geografisk information när man skickar ett DIO-meddelande till slutkund så kommer alla användare som prenumerera på information från aktuell operatör att få meddelandet oavsett om de angivit att de endast vill ha information som påverkar ett specifikt postnummer. För att begränsa spridningen så är det viktigt att alltid rita ett geografiskt område.

 • Driftsättning av DIO version 2.0

  Idag kommer vi att driftsätta DIOWEBB 2.0.

  Mer information kommer att skickas ut när driftsättningen är klar.

   

  Om du har några andra supportfrågor är du välkommen att höra av dig till vår Service desk.

  Telefon: +46 470 422 50
  e-post: support.saabsecurity@saabgroup.com

 • Ny version av DIO

  Under början av mars kommer version 2.0 av DIO att bli tillgänglig.
  I den nya versionen har användargränssnittet gjorts om helt och hållet och den tekniska plattformen har ersatts

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9