Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

Intresseanmälan

Det är enkelt att komma igång med DIO Webb. Allt du behöver göra är att skicka in en intresseanmälan och fylla i det anslutningsavtal som vi skickar ut.