Förenkla och snabba upp kommunikationen vid driftstörningar

Genom ett effektiviserat kommunikationsutbyte mellan operatörer minimeras onödig spilltid. Avbrott kan åtgärdas så snart som möjligt och relevant information kan ges till kunder som ringer och undrar vad som hänt.

DIO Webb hjälper dig att

  • Effektivisera kommunikationshanteringen
  • Korta ner avbrottstider
  • Förbättra kommunikationen till kunder

Senaste nytt

Slutkundsappen

DIO-meddelande till slutkund.

Om man utelämnar geografisk information när man skickar ett DIO-meddelande till slutkund så kommer alla användare som prenumerera på information från aktuell operatör att få meddelandet oavsett om de angivit att de endast vill ha information som påverkar ett specifikt postnummer. För att begränsa spridningen så är det viktigt att alltid rita ett geografiskt område.

Vad är DIO?

DIO är en lösning för att utbyta information mellan olika operatörer. Läs mer om hur det egentligen funkar.

Kom igång med DIO Webb

Det är lättare än du tror. Här finns allt du behöver veta om DIO Webb och hur du kan dra nytta av tjänsten.

Historik

DIO började som ett litet pilotprojekt för att se om man kunde förbättra kommunikationen mellan olika operatörer. Sedan januari 2013 är DIO i full operativ drift. Läs mer om resan hit.